Podologia

Dipl. Núria Balsells

Horari de visites:

Dimarts de 9:00 a 13:00 hores
– Dijous de 09:00 a 13:00 hores

Dipl. Paula Rodríguez

Horari de visites:
– Dilluns de 9:00 a 13:00 hores