Podologia

Dipl. Núria Balsells

Horari de visites:
– Dijous de 09:00 a 13:00 hores

Dipl. Basma Salouji

Horari de visites:
– Dimecres de 09:00 a 13:30 hores i de 16:00 a 18:00 hores

Dipl. Enrique Rodríguez

Horari de visites:
– Dilluns tardes de 16:20 a 20:00 hores